Föreläsningar
TyHemsida
IngenVetEgentligenVemJagÄr-hemsida
Nar-svanen-svartnar

våra föreläsningar


Tallbergs Förlag har samlat några av Sveriges vassaste föreläsare och kreatörer. Alla behöver lära sig om varandra, öppna upp ögonen och sträcka ut sina händer för att enas mot hat och okunskap. Vi tror på öppenhet. Vi tror på att alla måste få en möjlighet att hitta sig själva. Våra kunder är alltifrån förskolor, skolor, olika föreningar till bibliotek och myndigheter.


Vill du boka en föreläsning, eller har frågor och funderingar?

Är det något du saknar? Vi skapar utifrån ditt behov. Hör av dig till salj@tallbergsforlag.se med dina önskemål.


#AlwaysBeYourself


---Våra barns identiteter


En föreläsning med barn och transidentitet i centrum. Vad är de bästa tillvägagångssätten för vuxna, oavsett om du är förälder, lärare, vårdpersonal eller socialarbetare, att tillmötagå ett barn som identiferar sig som en transperson? Hur kan vi bäst skapa en trygg miljö och hur kan vi stötta barnet? Vi pratar om sociala normer, hur vi som vuxna kan lyssna bättre på våra barn och jobba för barnets bästa. Deras rättigheter är viktiga.


Läs mer om Camilla Gisslow som håller föreläsningen genom att klicka här.

---Ett maskrosbarns historia - att ta sig upp från botten


Sexuellt utnyttjad som trettonåring, alkoholmissbruk på gymnasiet, en våldsam skilsmässa hos föräldrarna, depression, ångestattacker, självmordsförsök. Hur tar man sig upp när man har nått botten? Marcus Tallberg säger ”När det känns som att du är begravd, är du egentligen bara planterad”. Utifrån sina egna erfarenheter och perspektiv, vilket han skriver om i sina böcker, tar han dig genom en resa där det finns ett ljus ovan jord.


Läs mer om Marcus Tallberg som håller föreläsningen genom att klicka här.

---Normkritik och sociala normer


Vad betyder det att vara normkritisk? Hur viktigt är det att synliggöra normer? Hur använder vi normer? Föreläsningen fokuserar på sexualitetsnormer vilket sedan leder till spännande frågor kring HBTQA+. Under föreläsningen lär du dig betydelsen av dessa bokstäver och vi

diskuterar om de verkligen behövs, eller att det kanske rentav finns ett behov för fler.


Finns det för/nackdelar med att ha olika bokstäver istället för ett enat queer?

Hur kan ett begrepp egentligen stå för identitet, uttryck, handling och aktivism på samma gång? Kan det kanske användas även negativt till förtryck?


Läs mer om Christoffer Strokirk som håller föreläsningen genom att klicka här.

---Makt och normer inom hbtq-spektrumet


Denna föreläsning utgår ifrån Emil Åkerös masteruppsats ”Den Homosexuelle som den Andre - En studie av konstruerande av samkönat begär och homosexualitet i tre kulturella verk” som handlar om makt och normer inom HBTQ-spektrumet och vilka konsekvenser detta får. Emil har arbetat som forskningsassistent vid Linköpings universitet i ett projekt där han undersökte hur dessa normer påverkar kulturarvsinstitutioner.


Läs mer om Emil Åkerö som håller föreläsningen genom att klicka här.

---Lågaffektivt bemötande


Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt vid problemskapande beteenden och situationer. Man försöker då hålla sin egen känslointensitet låg och utstråla ett lugn för att inte tillföra mer stress i situationen.


Här sker en genomgång av samhällets och individens människosyn och hur den påverkar hur vi bemöter och tänker om oss själva och andra. Föreläsningen tar upp minst två tekniker/metoder för att bli medveten om vad som är viktigt och utifrån det sätta upp nåbara mål och delmål för egen del och i yrket. Det saknas idag en vedertagen definition av vad lågaffektivt bemötande är och fältet är fyllt av missuppfattningar.


Läs mer om Anna-Therese Winblad som håller föreläsningen genom att klicka här.

---Carson McCullers - ett normbrytande underbarn


Carson McCullers bröt mot småstadens alla normer och regler. Hon var en av de första kvinnliga författare att ha sitt eget namn tryckt på boken, tidigare fick kvinnor ta en manlig pseudonym. Hon var bisexuell, klädd i ”herrkläder” och brydde sig inte om vad andra tyckte om henne. En inspirerande kvinna som slog igenom i en mansdominerad värld och publicerade sin första bok 1940, 23 år gammal.


Läs mer om Samuel Karlsson som håller föreläsningen genom att klicka här.

---HBTQ och Kärlekens Normer


HBTQ och kärlekens normer är en föreläsning/utbildning om HBTQ genom historien utifrån kulturella exempel. Föreläsaren kan även tala om specifika uttryck under rubrikerna nedan.


- Från Sapfo till Folkhammar – en odyssé över HBTQ i litteraturen

- Elaka bögar, tragiska transpersoner och erotiska lesbiska – HBTQ och TV-serier

- Illustrerade utanförskap och kodade meddelanden – samkönat begär i konsten

- Bortom Brokeback Mountain – Filmer om HBTQ och vad de berättar


Läs mer om Emil Åkerö som håller föreläsningen genom att klicka här.

---De kallar mig bög - från kränkt till inspiratör


En föreläsning om självkänsla och entreprenörskap. David Zaar berättar om hur han under flera år blivit öppet kränkt p.g.a. sin bisexualitet samt varför han valde att, trots allt, inte skära sönder sina handleder den där gången. Att ta något negativt och använda det som en drivkraft är inte lätt. Föreläsningen bygger på egna erfarenheter och är fylld med tips, trix och goda råd. Hur hårt måste man jobba för rätten att vara sig själv?


Läs mer om David Zaar som håller föreläsningen genom att klicka här.

---Att vara den som är hen


Under en livlig diskussion om könsroller säger Sam Skogh plötsligt utan att tänka efter att hen är en hen. Det var då resan började på riktigt, resan mot att vara sig själv, inför sig själv och resten av världen. Vi får lyssna till Sams egna erfarenheter, tankar och känslor. Om hur en hittar sig själv i ett samhälle som inte ger utrymme för såna som en själv är. Om hur det är att leva utanför normen och att ständigt behöva förklara och försvara sig.


Läs mer om Sam Skogh som håller föreläsningen genom att klicka här.

---Cosplay och trans


Cosplay & Trans diskuterar kopplingen mellan könsöverskridande identiteter och cosplay. Robin Serrander, tidigare likabehandlingsansvarig på NärCon under 2015, tilldelades under Cosplay-SM 2017 utmärkelsen Årets Språkrör inom Cosplay. Vad är trans och vad är inte trans? Vad har trans med att klä ut sig till fiktiva figurer att göra? I samband med föreläsningen Cosplay & Trans tillkommer en samtalsgrupp om trans! Här kan du som är trans, eller du som har barn, partners, syskon eller vänner som är trans fråga om saker som berör sociala omständigheter, medicinering och operationer.


Läs mer om Robin Serrander som håller föreläsningen genom att klicka här.

---Särbegåvade barn


Föreläsningen är baserad på Emelie Schmidt Wikborgs mångåriga kamp för sin son. Det svenska skolsystemet är utformat för att passa så många som möjligt, men för vissa barn blir skolgången en plåga och en källa till psykisk ohälsa. En grupp barn som länge har passerat ”under radarn” är barn med en IQ betydligt högre än genomsnittet; så kallade särbegåvade barn. Deras höga IQ är dem ofta inte till hjälp i skolan, istället blir de understimulerade och känner sig därför ifrågasatta och annorlunda. Konsekvensen kan bli ett barn med starkt utåtagerande beteende eller att barnet sluter sig helt inom sig själv, två skilda beteenden som normalt inte förknippas med hög intelligens, utan gärna tolkas som funktionsnedsättning eller ett socialt problem. Det är också vanligt med hög skolfrånvaro bland särbegåvade. Det är därför av största vikt att barnens särbegåvning fångas upp i ett tidigt skede och att de får individuella anpassningar i skolan, innan depressionen är ett faktum och vägen tillbaka blir mycket lång.


Läs mer om Emelie Schmidt Wikborg som håller föreläsningen genom att klicka här.

---Folktro och traditioner med förhistoriska rötter i bondesamhället


Hur skulle en svart ylletråd runt fingret kunna stilla näsblod? Varför skulle skogshuggaren offra en silverslant på en stubbe i skogen när det var nymåne? Många av de föreställningar inom folktron som präglade bondesamhället i Sverige långt in på 1800-talet har urgamla rötter. Bland mystiska och mytiska väsen som skogsrået och näcken kan gamla förkristna gudinnor och gudar anas. Spåren leder oss tillbaka till antikens samhällen och det ännu äldre Sumer, en av världens äldsta civilisationer. Kan den skrockfulla pigans behandling av näsblod ha rötter i kulturer som försvann för flera tusen år sedan? Perspektivet svindlar.


Läs mer om Emelie Schmidt Wikborg som håller föreläsningen genom att klicka här.

---normkritiskt berättande och marknadsföring


En föreläsning med fokus på att lära som om olika normer, vilka de är och hur de porträtteras i marknadsföring, samt hur vi använder normkritiska personer i marknadsföring och vi ska förhålla oss till det.


Föreläsningen är i tre delar, där den första delen av föreläsningen är en grundläggande genomgång av olika normer, samt hur de har porträtterats i media. Den andra delen är olika case där vi tittar på hur olika marknadsföringskampanjer använt olika icke-normativa grupper i sin marknadsföring och vilka problem som uppstått, till exempel i porträtt av transpersoner, exempel på pinkwashing och kampanjer de tvingats dra tillbaka. Den sista och avslutande delen är interaktiv och där tittar vi på olika reklamfilmer och diskuterar dem i grupp, samt hur de förhåller sig till normer eller bryter dem.


Föreläsningen har hållits på skolor som Berghs och Hyper Island och har haft ett fokus på att vara riktade till elever, så den kan självklart skräddarsys efter era önskemål!


Föreläsningen hålls av Gabrielle de Bourg och är en ofta väldigt personligt kopplad föreläsning och hon berättar mycket utifrån hennes egna erfarenheter som transkvinna, men försöker också att ta in olika perspektiv. Gabrielle har en bakgrund inom film och- filmvetenskap och marknadsföring, samt från civilsamhället där hon aktivit arbetat i hbtqia-frågor och arbetar idag som marknadsassistent på Tallbergs förlag.


Läs mer om Gabrielle de Bourg som håller föreläsningen genom att klicka här.