Om Tallbergs Förlag

Förebilder för minoritetsgrupper

Vi ger ut läsvärd litteratur för alla, med mål att skapa förebilder för minoritetsgrupper

Se filmen hos

Tallbergs Förlag är en del av HOIs förlaggrupp. 

Tallbergs Förlag AB är ett multimediaföretag som producerar regnbågsmedia. Regnbågsmedia för oss inkluderar alla regnbågens färger där vi står upp för HBTQ, etnicitet, religion, klass, kön och funktionsvariationer med flera. Det är viktigt för oss att alla får en röst så att man redan som barn ska kunna hitta sin identitet.


Utan representation i media, reklam, litteratur, film, musik, spel och så vidare är det svårt att skapa en identitet. Därför jobbar vi med det vi gör.


Vi föreläser och arrangerar workshops, utbildningar samt kulturevenemang, till exempel i form av konserter och konstutställningar. Alla produkter kan paketeras digitalt och säljs som utbildningsmaterial till skolor, företag och andra verksamheter som önskar öka sin kompetens inom våra områden.


Alla behöver lära sig om varandra, öppna upp ögonen och sträcka ut sina händer för att enas mot hat och okunskap.

Vi tror på öppenhet.

Vi tror på att alla måste få en möjlighet att hitta sig själva.


#AlwaysBeYourself