Rädda våra liv

Dokumentär: Rädda Våra Liv

Vi ger ut läsvärd litteratur för alla, med mål att skapa förebilder för minoritetsgrupper

Se filmen hos

Tallbergs Förlag är en del av HOIs förlaggrupp. 

I Rädda våra liv följer vi tre familjer, som alla har accepterat sina barn som trans från och med första gången de kom ut. Två av barnen är precis i början av sin resa och de möts av smärtsamt motstånd och oförstående från myndigheter, organisationer och skolan. Den tredje familjen förlorade sin dotter hösten 2017. Vi kallar det för "facit", då självmord är en uppenbar risk för personer med transidentitet om de inte får hjälp.


50 % av alla ungdomar mellan 15-19 år*, med transidentitet, försöker någon gång ta livet av sig. Den psykiska ohälsan startar dock oftast mycket tidigare än tonåren, i många fall redan vid sex års ålder.


Vi vill skildra hur vardagen ser ut för en handfull familjer i Sverige, samt vilka utmaningar de står inför. Detta för att visa att det är helt och hållet gångbart att lyssna på sitt barn, oavsett vilka utmaningar familjen ställs inför. Vi är övertygade om att en del av vägen mot bättre hälsa bland transpersoner, är att fånga upp dem redan som barn, så att de bara behöver komma ut den där första gången.


Tillsammans ger dessa berättelser samhället ökad kunskap om denna typ av psykisk ohälsa, och vår förhoppning är att därigenom kunna förbättra hur barn och ungdomar med transidentiteter bemöts. Det faktum att en så hög procent av alla transungdomar försöker ta livet av sig, är oacceptabelt. Detta måste förändras, och vi hoppas att denna dokumentär kan bidra till den förändringen.*Folkhälsomyndigheten


Se dokumentären exklusivt på SF Anytime!


Vill du boka filmen? Maila då till info@tallbergsforlag.se för visning

Produktionsteam:


Camilla Gisslow - Regissör/redigering

Marcus Tallberg - Producent

Charlie Holmstedt - Ljud

André Vaara - Foto

Nino Ramsby - Musik

Mattias Olsson - Redigering

Anders Wall - Ljudredigering